Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Křesťanského společenství Pardubice 1990-2014

Vznik Sboru křesťanské společenství Pardubice předcházela práce skupiny lidí, kteří se na přelomu let 1990/91 začali scházet nejprve pod záštitou baptistické mládeže, později jako domácí skupinka na sídlišti Dukla u Ireny Haltuchové. Velkým impulzem pro vznik KS Pardubice byla obří evangelizace australského misionáře Steva Rydera na zimním stadionu v Hradci Králové v dubnu 1991.
Přišlo na ní během několika dní celkem asi 35 až 40 tisíc lidí.
Tam uvěřila i řada lidí z Pardubic. Většina těchto nových křesťanů navštěvovala nedělní shromáždění sboru KS v Hradci Králové a cyklus křesťanských základů, který v Pardubicích vyučoval jeden z hradeckých pastorů. Proto byla na podzim roku 1991 ustanovena v Pardubicích misijní skupina KS Hradec Králové, tedy Misijní skupina křesťanské společenství Pardubice.

Tato skupina začala od roku 1992 pořádat samostatné evangelizace a další aktivity – nedělní shromáždění v loutkovém sále DD Dukla, sborovou dovolenou apod. Z Hradce se do Pardubic přestěhoval se svou manželkou František Miláček, jeden za starších hradeckého sboru. Koncem r. 1992 měla misijní skupina již 35 členů a 6 domácích skupinek. S růstem samostatných aktivit se začalo přemýšlet o ustanovení samostatného sboru. To se stalo na slavnostním shromáždění v AIM 23. 5. 1993, kde nový sbor ustanovili pastoři KS Jiří Stonawský (Hradec Králové) a Petr Bukovský (Kutná Hora).

Nový sbor pokračuje v předchozích aktivitách, spolupracuje s dalšími církvemi v Pardubicích a zaznamenává početní růst. Na jaře 1995 dosáhl počtu 75 členů a 9 domácích skupinek. Shromáždění se přesunula do sálu Agrobanky – Domu techniky. Ve vedení stáli v tomto období tři starší – Michal Vašíček, Jindřich Straka a František Miláček, který se stal pastorem.

V dalších letech zažilo KS Pardubice změny ve vedení i odchody skupin lidí ze sboru. Ke konci roku 1996 bylo ve sboru 36 členů. Největší změny byli na konci roku 1997 a v létě 2004. Členská základna se po posledním změně na konci roku 2004 ustálila na úroveň – 32 členů. V problémech pomáhali s řešením i lidé z jiných sborů KS – např. pastoři ze sboru v Hradci Králové, pastoři Dan Drápal a Olin Kadlec i další. A především Petr Bukovský z KS Kutná Hora, který byl nadsborovým pastýřem KS Pardubice.

Z původního vedení nadále slouží pastor František Miláček, dále zde ve službě starších stáli Jan Vítek a Radek Forner. Na přelomu let 2001 a 2002 začíná období tzv. kolektivního vedení sboru, ukončené jmenováním Jaroslava Nadrchala starším KS Pardubice. Od 27.1.2008 je starším KS Pardubice opět Radek Forner. Z důvodů změn členské základny se samozřejmě měnily i finanční možnosti sboru. Během historie sboru došlo k několika stěhováním nedělních shromáždění – DDM Delta, KD Dukla, Dům techniky, Universita náměstí Legií, Sokolovna kde byla i kancelář, sálek ve Smilově ulici „U Jablíčka“. Od léta roku 1999 dlouhodobý stálý pronájem sálu a dalších prostor na ulici J. Palacha 324 v budově č.15 naproti Kávovinám, kde sídlil sbor do června 2007. Bylo to celkem 284 metrů čtverečných, které obětaví členové upravili a vybudovali. Od 24. června 2007 jsou pravidelné nedělní Bohoslužby v Domě techniky u Divadla. V letech 1993 až 1997 byl pastor KS Pardubice František Miláček zaměstnán na plný úvazek pro KS Pardubice. Poté je v civilní zaměstnání jako elektrikář.
 I v po bouřlivých změnách probíhal aktivní sborový život. Tak např. pokračovala misijní práce v Přelouči, kde byla uskutečněna stanová evangelizace už v roce 1994. V květnu 1997 pořádalo KS Pardubice jako hostitelský sbor celonárodní konferenci MOKON (modlitební konference), v říjnu téhož roku hostilo celostátní setkání mládeže Křesťanských společenství a Jednoty bratrské. V následujícím roce se sbor podílel spolu s pardubickými sbory Církve bratrské a Bratrské jednoty baptistů na pořádání evangelizací s Ulrichem Parzanym z Německa. V září 1999 KS spolu se Slovem života Pardubice uspořádali stanovou evangelizaci s panamským pastorem Hilariem Virgo. Sbor spolupracoval i s jazykovou školou Simply Speaking, založenou americkými misionáři. Dlouhou dobu probíhaly i pravidelné veřejné bohoslužby u obchodního domu Tesco.

Pouliční akce  pořádalo KS Pardubice především ve spolupráci s americkými misijními týmy. Ve Fotogalerii je to dobře zdokumentováno. Pro některé z amerických misionářů je KS Pardubice domovským sborem, což je jistě oboustranným požehnáním. V sále KS Pardubice probíhali do června 2007 aktivity jiných křesťanských organizací. Např. pravidelná setkání křesťanské organizace pro ženy Aglow www.aglow.cz  či  služba pro romské děti - Sobotní nedělní škola.

KS Pardubice je v současné době sborem menším co do počtu členů, ale životaschopným a aktivním. Pokračuje jak v běžném životě sboru, tak v mimořádných evangelizačních aktivitách. Ještě další aktivita kterou lze zmínit. První neděli v měsíci jsou pravidelné společné snídaně, které jsou hojně navštěvované. Můžeme také připomenout akci "ProChrist" z března 2006, na které spolupracovali lidé z pardubických církví KS, CB a Slovo života. Proběhlo 8 večerů satelitních přenosů z Mnichova s výbornými kázáními Ulricha Parzanyho www.prochrist.cz. Do sálu KS Pardubice, kde probíhaly přenosy přišlo celkem asi 300 lidí.

Historie Sboru Křesťanské společenství Pardubice je provázána s osudy poměrně velké skupiny křesťanů z Pardubic i okolí.
Jsme vděčni Bohu, který mohl této skupině posloužit k poznání i růstu ve víře. Tento text je napsán velmi stručně, proto nejsou některé události uvedeny. Ale tak jde i náš život.
Křesťanské společenství v Pardubicích nemělo v období 2013 - 2016 veřejná pravidelná setkání. Nyní je to misijní skupina Křesťanského společenství Mozaika Hradec Králové v Pardubicích. Další informace http://www.kshk.cz

 

  

STALO SE V
 KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PARDUBICE
 

18.dubna 2008 (pátek) se pastor KS Pardubice zapojil do pouliční misie,  neboli evangelizační akce, která proběhla v malém polabském městečku Velký Osek. Ten leží mezi městy Kolín a Poděbrady. Svědectví a fotky z této akce najdete na webových stránkách Zbyňka a Pavly Klingerových, kteří tuto misii zorganizovali i uskutečnili.
   www.misie.estranky.cz 
Ke spolupráci pozvali s křesťany z okolních církví.

2.března 2008 odpoledne se konalo slavnostní otevření Rekreačního střediska Dlouhý u Ždírce n.D.
Středisko znovu vede Christer Dahlberg. 
Po dvouletém uzavření je nyní objekt ve vlastnictví křesťanské organizace "Mládež pro Krista". Někteří se modlili za vzkříšení tohoto místa pro Boží záměry. Nyní se tak stalo. Setkání na Dlouhém se zůčastnili i lidé z KS Pardubice. 

29.února 2008 se zůčastnili zástupci KS Pardubice,
František Miláček a Jaroslav Nadrchal akce: NOČNÍ STRÁŽ - PRAHA - MODLITBY & UCTÍVÁNÍ AŽ DO RÁNA ZA TUTO GENERACI! 21:00-6:00 hod. ve Vysočanské Life Center v Praze.

 23. - 24. února 2008 sloužila v KS Pardubice  M.E.Ruzicka -argentinská misionářka. Její služba byla pomazaná a mocná.

3.2.2008 byl v Nymburce na slavnostním shromáždění, které se konalo v kostele ČCE, ustanoven Petr Plaňanský pastorem KS Nymburk. Petra Plaňanského ustanovili do služby pastoři vedlejších sborů KS. Tedy Ing.Tomáš Joska, který pastorem KS Praha- město a Petr Rýgl pastor KS Jíčín a člen Rady KS . Na tomto důležitém shromáždění zastupovali sbor KS Pardubice  František a Petra Miláčkovi.


Shromáždění, kde došlo k ustanovení Radka Fornera do služby staršího Křesťanského společenství Pardubice, proběhlo 27. ledna 2008 v Domě techniky Pardubice. Při této události, byli přítomni pastor KS Praha Ing.Martin Čunek a pastor KS Jíčín 
a člen Rady KS Petr Rýgl.

 

10.-11.listopadu 2007 sloužili v Pardubicích argentinské misionářkyMarie Elena Ruzicka a její dcera Carla Luparia Ruzicka. V sobotu 10.11.2007 bylo shromáždění od 17.00hod. 
v Evropském spolkovém domě na Perštýnském náměstí, vedle Kavárny Evropa. V neděli 11.11.2007 od 9.30hod. v Domě techniky vedle divadla. Akci pořádalo KS Pardubice. 
 
V neděli 28.10. 2007 kázal v KS Pardubice pastor Jiří Sečka.
Přijel se skupinou z Křesťanského společenství OASE Náchod.
www.oase.estranky.cz  Nahrávka kázání J.Sečky v KS Pardubice 28.11.07 

Ve středu 17.10. 2007 byla v KS Pardubice vzácná návštěva.
Přijel Lubomír Ondráček, který je hlavním pastorem KS Praha 
a tajemníkem KMS. Společně s ním nás navštívil Martin Čunek, pastor KS Praha - regionu Palmovka www.praha.kaes.cz . 
Na tomto setkání oznámil Jaroslav Nadrchal odstoupení ze služby staršího KS Pardubice . Na jeho místo byl navržen Radek Forner. Radek již dlouhá léta slouží v našem sboru. Uvěřil a obrátil se na evangelizaci našeho sboru v létě 1993. Členské shromáždění KS Pardubice, kde by mělo dojít k ustanovení Radka Fornera do služby staršího KS Pardubice,  proběhne pravděpodobně začátkem prosince 2007.

 V sobotu 6.10.2007 byla ve Žďáru nad Sázavou Konference Aglow.www.aglow.cz  Z Pardubic tam přijela dvanáctičlená skupina.

28.- 29.září 2007 proběhla ve Žďáru nad Sázavou Konference o svatosti II. Vyučovali tam Dan Drápal a Josef Mačák. Spolupořádalo to Křesťanské společenství Žďár nad Sázavou www.kszdar.cz  ve svých dobře vybavených prostorách. Pastorský pár František a Petra Miláčkovi se této akce zůčastnili a povzbuzují  vás k poslechu nahrávek těchto velmi dobrých vyučování. www.duchovnimana.org   

21.- 22. září 2007. Evangelista Martin Njamba v Náchodě.
V sobotu 22.9.07 jsme se zůčastnili. A rozhodně jsme nelitovali. Několik lidí bylo uzdraveno a další zasaženi Boží mocí.
Na tuto akci přišlo asi asi 35 lidí. Vše proběhlo ve vile Oase, Purkyňova 937 Náchod. Pořádalo: Křesťanské centrum Oase, kde je pastorem Jiří Sečka a World Outreach s evangelistou Martinem Njambou.www.oase.estranky.cz 

21.září 2007 Právě jsme se vrátili ze shromáždění KS Prostějov - misijní skupina v Hradci Králové. Bylo to v centru Hradce Králové v Adalu neboli Adalbertinu. Zůčastnilo se ho asi 40 lidí. Kázal pastor KS Milost Jaro Kříž z Bánské Bystrice. Také  tam byli pastor KS Prostějov Radek Hasa s manželkou a pastor KS Olomouc. www.milost.cz Také bývaly pastor KS Kutná Hora Petr Bukovský a vedoucí skupinky z Borohrádku. Z KS Pardubice jsme tam měly na návštěvě dvě auta. No bylo to úžasné se spoustou Boží moci a dobrého vyučování..... 

2.9.2007 odpoledne (neděle), pořádalo KS Pardubice výlet historickým autobusem na Kunětickou Horu. Vyděli jsme malou zologickou zahradu pod Kuňkou. Poté jsme putovali do osady Kladivo. U chaty Radka Konvaliny bylo grilováním buřtů. A bylo fajn. 

17.8.2007 večer se malá skupinka z KS Pardubice zůčastnila shromáždění s pastorem KS Prostějov Radkem Hasou v Hradci Králové - Předměřicích n. Labem v domě Šakarovových. Šlo o pravidelné setkání nové Misijní skupiny KS
v Hradci Králové, která pracuje pod vedením KS Prostějov. www.milost.cz 

15.-16.8.2007 byla evangelizace SŽ s týmem z Walesu
v Kolíně na náměstí. 17.8.2007 odpoledne sloužil tým na evangelizaci v Pardubicích u Domu Techniky vedle Divadla.
Na obou místech byl i pastor KS Pardubice.

8.-9.srpna 2007 byl pastor KS Pardubice s manželkou na Kempu církve ROFC na Pradědu v Jeseníkách ve Sporthotelu Kurzovní. Shromáždění vedl pastor ROFC Petr Pakosta. Akce se zůčastnily sbory z Šumperku, Bruntálu, Uničova - Šternberka (pastor Petr Joroš) i z dalších míst ze severní Moravy.
Setkali jsme se také s pastorem Josefem a Děvanou Rábkovými
z České Vsi, kteří vedou Církev Nová Naděje ve Zlatých Horách
poblíž Jeseníku.

14.-21. července 2007 byla sborová dovolená KS Pardubice společně s KS Praha - regionem sever v Českém Ráji na Ranči na Kamenci, kousek od Jičína. Ubytování bylo v chatkách i v budově. Na stránce KS Praha najdete fotky. Další fotky jsou i na webu Církve křesťanská společenství CKS www.kaes.cz.
Následující týden 22.-28.7.2007 tam byla i letní pastorálka CKS. Té se účastnili pastoři a vedoucí sborů KS s rodinami. 
Proto nebyla 22.7.2007 nedělní Bohoslužba KS v Pardubicích. 

25.června 2007 jsme převzali klíče a podepsali nájemní smlouvu na prostory pro nový sklad a kancelář KS Pardubice.
Je to v areálu bývalých kasáren S.K.Neumana u hřbitova.
Do 29.6.2007 se tam "všechno" ze sálu přestěhovalo.


24.června 2007 byla první nedělní Bohoslužba KS Pardubice na novém místě, tedy v Domě techniky vedle divadla neproti Zelené bráně.


19.- 20. května 2007 v KS Pardubice sloužila argentinská  misionářka M.E.Ruzicka s dcerou Carlou. V sobotu 19.5. od 17.00 hod. a v neděli 20.5. v 9.30 hod. V neděli jsme měli společný oběd, kterého se zůčastnilo asi 16 lidí. Podávali se jahodové knedlíky. Velmi se to povedlo. Doporučujeme. Jahody lze koupit mražené třeba v Tescu.

 

4.- 6. května 2007 jsme uspořádali v prostorách KS PardubiceKonferenci Pardubice pro Izrael. Hlavním řečníkem byl Johannes Gerloff z Jeruzaléma. Proběhl také varhanní koncert Izraelské virtuosky Evelyn Katz v chrámu sv.Bartoloměje a celá řada dalších programů a setkání.


29.4.2007 měla Ing.Petra Miláčková kázání na Bohoslužbě KS Pardubice. Téma bylo: Čisté srdce - zdroj života. 

 

21.4.2007, tedy v sobotu, jsme měli v prostorách KS brigádu. 

17.4.2007 jsme navštívili Haničku Horákovou, která je v Hospici v Červeném Kostelci.

1.4.2007 byla v KS Pardubice, jako již tradičně společná snídaně. Při Bohoslužbě kázala Ing. Petra Miláčková na téma: Bůh je náš zdroj.

26.3.2007 bylo rozhodnuto ukončit 31.5.07 pronájem prostor KS Pardubice na adrese
J. Palacha 324/15. Důvodem je poměrně vysoké nájemné, které platíme majiteli, tedy Městu Pardubice. Je to 18.200 Kč za měsíc.

17.3. - 18.3. 2007 sloužila v KS Pardubice M.E. Ruzicka - argentinská misionářka. Přijela polečně se svou dcerou Carlou. Byla to skutečně skvělá shromáždění. Přijeli lidé z celého širokého okolí. Z Prahy, Hradce Králové, Blanska, Havlíčkova Brodu, Kolína, Příbrami... 
Jsme vděčni za tuto mimořádnou akci. 

11.března 2007 kázal v KS Pardubice Radek Forner.

6.března 2007 v úterý  byla v KS Pardubice na setkání Aglow Pardubice hostem Jana"Agnes"Hekalová z   Církve bratrské Pardubice , která pracuje pro KAM .
V minulosti byla jako misionářka OM v Albánii. Odkaz na její soukromé webové stránky je ZDE.

4.března 2007 kázal v KS Pardubice Matt Ernster"Ernie",
misionář z USA. V Česku je trenérem řecko římských zápasů
Téma - Žádání Boha a Jeho odpovědi


25.února 2007 kázal v KS Pardubice  Petr Bukovský z KS Kutná Hora. Bylo to velmi silné slovo.


11.února 2007 kázal v KS Pardubice Radek Forner na téma: Zjevení od Boha a modlitba v jazycích .  

 

6.února 2007 bylo setkání Aglow Pardubice v prostorách KS Pardubice. Hostem byla Jana Follerová z Nymburka. Její církev se jmenuje Nová naděje Nymburk. 
Téma setkátní : Jsme ženy statečné, zlatý hřeb Boží stvořitelské práce   www.aglow.cz   ;  www.aglow.blog.cz


28.ledna 2007 kázala v KS Pardubice Laurie Bram. Název kázání je : Pět obrazů o Bohu. 
9.ledna 2007 bylo v KS Pardubice setkání Aglow, na kterém sloužili manželé Hambálkovi z CB Pardubice.


8.ledna 2007   v pondělí od 18.00 hod. bylo v KS Pardubice setkání zaměřené na chválu, uctívání a setkání s živým Bohem. Na úvod bylo krátké vyučování na téma:
"Jak slyšet Boha, stišení před Bohem". Vyučoval Radek Forner.
Tato setkání jsou částečně  inspirována vizí IHOPP 
www.ihopp.org.

7.ledna 2007 byla v Praze velká skupina členů z našeho sboru na společném novoročním shromáždění sborů církve Křesťanská společenství. Přišlo tam asi 800-900 lidí a bylo fajn.
Nahrávky z této akce najdete na webu církve KS www.kaes.cz 
 


17.prosince 2006  v KS Pardubice kázal na téma "Pokoj Boží" Radek Forner.
10.prosince 2006 jsme měli v KS společný předvánoční oběd.
Byla vynikající polévka, bramborový salát, kuřecí řízek a dezert.
 10.prosince 2006 měla kázání v KS Pardubice Laurie Bram.
Slovo "Víra jako důvěra" bylo anglicky s českým překladem
 
Laurie a Waylan Bram jsou mladí  misionáři, kteří pochází  z Texasu v USA. Mluví dobře česky a slouží v našem společenství. Odkaz na jejich webové stránky najdete  zde .  Jsou v Pardubicích již od roku 1999. Laurie učí angličtinu na Obchodní akademii a Waylan hraje ve chválící (hudební) skupině  KS Pardubice. Mají doma skupinku Exit 316 .

5.prosince 2006 bylo v sále KS Pardubice opět setkání místní skupiny Aglow. Hostem byla Marta Raclavská. Je z Církve Slovo života Kroměříž, kterou vede pastorský pár Vojtěcha Jitka Gočaltovští.   www.aglow.cz 

3.prosince 2006 kázal v KS Pardubice pastor František Miláček.
Téma bylo: "Pečujte navzájem o sebe".

26.listopadu 2006 kázal v KS Pardubice bratr Radek Forner. Téma kázání: "Spravedlnost z víry - naše cesta k vítězství"

20.listopadu 2006 navštívil Pardubice Ing. Lubomír Ondráček , který je  hlavním pastorem KS Praha a  tajemníkem KMS . Společně s ním přijel  Ing. Martin Čunek , pastor KS Praha, regionu Palmovka . Bratři sloužili na setkání širšího vedení našeho sboru. Byla dohodnuta další spolupráce. 

17.listopadu 2006 vystoupil v KS Pardubice známý hudebník a skladatel Jiří Zmožek 
s doprovodem. Bylo to špičkové vystoupení, plné chvály a uctívání Ježíse Krista. Celý čtyřhodinový program silně oslovoval přítomné křesťany i nekřesťany. Bylo v něm mnoho svědectví o Božích zázracích a  působení moci Ducha svatého. Někteří to zakusili i osobně
při modlitbách za nemocné na závěr večera. V naší zemi není zatím mnoho lidí, kteří mají silné a přesvědčivé evangelizační poselství. Ale tato služba jím rozhodně je. Za nedlouho budou na našem webu i fotky z této akce. Svědectví o životě Jiřího Zmožka, rozpis jeho koncertů, prodej CD,  a další informace  najdete na  www.zmozek.cz . 
Opravdu to stojí za to. Dobrá evangelizace, dobrá služba.

12.listopadu 2006  jsme měli v KS  "malou brigádu" na umývání plastových židlí. Nyní jich máme celkem 89 kusů.  
Byla to příprava sálu na páteční koncert  Jiřího Zmožka.  
Součástí této aktivity byl i společný oběd. Velmi jsme si to užili 
a měli radost ze společného díla.

10.listopadu 2006  se uskutečnilo v KS Pardubice mezicírkevní, neboli ekumenické setkání . Mělo téma: 
Národnostní menšiny - Prezentace práce s Romy . 
Svou službu představili: 
Hana Benešová - ředitelka Azylového domu pro ženy 
(Českobratská církev evangelická) 
Julia Krucká - vedoucí Domu na půli cesty 
(Církev slovo života)  
Adam Starý - vedoucí Sobotní nedělní školy 
(Církev křesťanská společenství) 
Vyšel o tom článek v novinách Deník.
 
7.listopadu 2006 bylo v KS Pardubice opět setkání AglowPardubice. Hostem byla Alena Šelongová z AC Český Těšín. Manželka Jarka Šelonga, který je předsedou KMS(www.kmspraha.cz) a pastorem Apoštolské církve v Českém Těšíně. Tématem setkání bylo: RADOST a proč se nám někdy nedostává? Daší informace o AGLOW Pardubice najdete na www.aglow.blog.cz.


25.-28.října 2006 se pastor KS Pardubice s manželkou se zůčastnil konference v Ostravě. Pořádal ji ostravský pastor Mark Zechin a Církev Nová naděje. Bylo to velmi povzbudivé společenství. 

 

 Přidáváme několik základních informací o této nové církevní skupině : Má název Církev Nová naděje. Hlavním vedoucím 
je pastor Mark Zechin (KMM Ostrava)
. Do této rodiny vstoupilo zatím osm církví (sborů) z různých měst naší republiky (Praha-Nové začátky, Ostrava-KMM, Příbor-KMM, Jeseník-bývalé ROFC, Velká Kraš-Thomas Lilliendahl, Olomouc-Mark Bruner Křesťanské rodinné společenství, Zlaté Hory-bývalé ROFC, Opava společenství Cesarea). V současné době je pořízena Listina o založení církve. Je pochopitelné, že registrace na Ministerstvu kultury, sbírání 300 podpisů, zaregistrování a jiné právnické záležitosti budou ještě nějakou dobu trvat, přesto již dnes je možné používat nové jméno.

14.října 2006 jsme navštívili Náchod. Zůčastnili jsme se shromáždění s kazatelem z Kostariky Alberto Diazem
a jeho manželkou. Fotky z této akce můžete zhlédnout na  www.galerie.albumfotek.cz/4988/
  . Bylo to velmi požehnané. Církev která tuto akce uspořádala se jmenuje: Křesťanské centrum Oasa Náchod. Adresa na jejich web je www.oase.estranky.cz . 
Jsou moc fajn a Bůh se tam velmi projevuje.

13.září 2006 byla hostem na setkání Aglow Pardubice 
Ludmila Hallerová z Prahy. Mimo řadu jiných aktivit organizovala i manifestace na podporu Izraele.

2.-3.září 2006 sloužila  v KS Pardubice argentinská misionářka Maria Elena Ruzicka. Téma : Duchovní boj, vysvobození 
z prokletí, vnitřní uzdravení, svědectví o Boží moci.

7.července 2006 Odpoledne dobrých zpráv s týmem mládeže z Walesu

27.června 2006 Párty s týmem misionářů s Minnesoty

6.června 2006 v KS Pardubice na Aglow se se svými zkušenostmi v manželství sdíleli manželé Luňáčkovi za Slova Života Pardubice

20.-21. května 2006  proběhl v KS Pardubice  Seminář.
Téma: "Duchovní válka a naše výzbroj", Roger & Robin Harshovi. Manželé Harshovi pracují jako misionáři v České republice již od začátku 90. let. Jsou z USA, ze státu Ohio.

Začátkem května 2006  jsme zprovoznili svoje první webové stránky pro KS Pardubice: www.kspce.cz , které nyní (v r.2010) již neprovozujeme. Máme www.kspce.estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář